งานบริการกลาง

จองห้องประชุม หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร

บริการห้องประชุม เพื่อบริการท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ณ  กรุงเทพมหานคร 

งานบริการกลาง

SERVICE TEAM

พลอยปภัส ภูชัยสินธุ์

Ploypapat Phuchaisin

ผู้ประสานงานการจองห้อง
ployji@kku.ac.th
42032

ภาสพันธ์ จิโนทา

Passpun jinota

ผู้พัฒนาระบบ
passji@kku.ac.th
45579