งานบริการกลาง

ระบบขอใช้ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร

บริการห้องประชุมและห้องจัดกิจกรรมในพื้นที่ชั้น 2 ของอาคารสิริคุณากร สำหรับหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานบริการกลาง

ตารางการใช้ห้องประจำวัน

งานบริการกลาง

คู่มือการใช้งานระบบ

งานบริการกลาง

SERVICE TEAM

ภาณุวัต อินทิยา

Panuwat Intiya

ผู้ดูแลห้องประชุม
panuin@kku.ac.th
48728

สันติ จันสีหา

Santi Chanseeha

ผู้ดูแลห้องประชุม
santch@kku.ac.th
45579

ภาสพันธ์ จิโนทา

Passpun jinota

ผู้พัฒนาระบบ
passji@kku.ac.th
50443