งานบริการยานพาหนะ

ระบบขอใช้บริการยานพาหนะส่วนกลาง

บริการรถยนต์ส่วนกลางโดยมีทั้ง รถเก๋ง รถตู้ รถบัส และรถบรรทุก เพื่อบริการท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทั้งในเขตจังหวัด และนอกเขตจังหวัดขอนแก่น 

งานบริการยานพาหนะ

คู่มือการใช้งานระบบ

งานบริการยานพาหนะ

SERVICE TEAM

บุญมี สิมมี

Boonmee Simmee

ผู้ประสานงานการจองรถ
boonesi@kku.ac.th
44555

ภาสพันธ์ จิโนทา

Passpun jinota

ผู้พัฒนาระบบ
passji@kku.ac.th
50443