บุคลากร งานบริการยานพาหนะ

ชาตรี สิทธิ

Chatree Siti

หัวหน้างานบริการยานพาหนะ
chatreesi@kku.ac.th
45592

ภารกิจ ด้านบริหารจัดการรถส่วนกลาง

บุญมี สิมมี

Boonmee Simmee

พนักงานขับรถยนต์ ส.2/หัวหน้า
บริหารจัดการรถส่วนกลาง/รถเช่า
boonesi@kku.ac.th
44555

อาคเนย์ พรมโสภณ

Arkane Phromsophon

นักจัดการงานทั่วไป
บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน KST
arphro@kku.ac.th
44555

วิริยา แซ่ลี้

Viriya Sae-lee

นักจัดการงานทั่วไป
บริหารจัดการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ทุน KST
sviriy@kku.ac.th
42354

ภารกิจ ด้านขับรถและซ่อมบำรุง

ประเสริฐ ประจันนวล

Prasert Prachannuan

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2
praspr@kku.ac.th
44555

พิทักษ์สิทธิ์ กันยาเยี่ยม

Pitaksit Kunyayeam

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
pituka@kku.ac.th
44555

กรกฎ จันทิพย์

Korakot Jantip

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
sombja@kku.ac.th
44555

บุญเกิด เคนโคก

Boonkerd Kenkok

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
boonken@kku.ac.th
44555

ถาวร เพ็งมูล

Thaworn Pengmoon

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
praspr@kku.ac.th
44555

สมร พลเชียงสา

Samorn Ponchiengsa

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
samopo@kku.ac.th
44555

พิชิต ไพรเขต

Pichit Praiket

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
pichpr@kku.ac.th
44555

สง่า คำนวนอินทร์

Sango Khamnuanin

พนักงานขับรถยนต์
sanykn@kku.ac.th
44555

ศิวกานต์ กรไชยา

Sivakarn Konchaiya

พนักงานขับรถยนต์
sivako@kku.ac.th
44555

พรชัย ศรีหงษ์

Pornchai Srihong

พนักงานขับรถยนต์
phonsr@kku.ac.th
44555

ไพโรจน์ กาบไกรแก้ว

Pairot Kabkraikaew

พนักงานขับรถยนต์
piroj@kku.ac.th
44555

เอนก พลายละหาร

Anek Phlailahan

พนักงานขับรถยนต์
anekph@kku.ac.th
44555

ภารกิจ ด้านขับรถและซ่อมบำรุง ปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร

บุญญะฤทธิ์ สิงชมภู

Boonyalit Singchompoo

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
bunsin@kku.ac.th
42032

สังข์สิงห์ กวีกิจบุญญา

Sungsing Kaveekitboonya

พนักงานขับรถยนต์
sungka@kku.ac.th
42032