งานบริการกลาง

ระบบขอใช้บริการยานพาหนะ งานประสานงานกรุงเทพมหานคร

บริการรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อบริการท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ณ  กรุงเทพมหานคร 
*ได้ปรับปรุงระบบให้เข้าสู่ digital workflow (1 มิถุนายน 2567)

งานบริการกลาง

คู่มือการใช้งานระบบ

งานบริการกลาง

SERVICE TEAM

พลอยปภัส ภูชัยสินธุ์

Ploypapat Phuchaisin

ผู้ประสานงานการจองรถ
ployji@kku.ac.th
42032

ภาสพันธ์ จิโนทา

Passpun jinota

ผู้พัฒนาระบบ
passji@kku.ac.th
50443