อบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

http://icead.kku.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/per02-sound.mp4 ดูวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่นี่ ปฏิทิน การอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดหัวข้อการอบรมและการลงทะเบียน ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/opforms ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/opsite ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/opdoc ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/opmeeting

tjutharat

June 21, 2021

Digital Skills 2021

ดูวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่นี่ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมโครงการ Digital Skills 2021 ซึ่งจัดโดยฝ่ายดิจิทัล เพื่อ Upskill & Reskill พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้พร้อมกับการทำงานในยุค New Normal และ Next Normal ในอนาคต สามารถลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจได้ที่ Digital Process Automation : ระบบเดินทางไปปฏิบัติงานออนไลน์ Digital ID & Digital Documents การจัดการประชุมและการจัดทำเอกสารการประชุมออนไลน์ Adobe Photoshop Adobe Premiere Word Processor Microsoft Excel Intermediate Microsioft Power BI Canva ออกแบบอัจฉริยะ

tjutharat

April 1, 2021