ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานบริการกลาง Electronic Information Center ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่เว็บไซต์ งานบริการกลาง SERVICE TEAM ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota passji@kku.ac.th 50443 วิริยา แซ่ลี้ Viriya Sae-lee sviriy@kku.ac.th 42124

tjutharat

January 19, 2024

KKU SARABUN Online Services

งานสารบรรณ KKU SARABUN Online Services บริการจองเลขหนังสือภายนอก ส่งไฟล์หนังสือที่จองเลข ติดตามสถานะหนังสือเสนออธิการบดีและรองอธิการบดี KKU Saraban งานสารบรรณ SERVICE TEAM พัชชิตา ฤทธิวงษ์ Patchita Ritthiwong patchita@kku.ac.th 44757

tjutharat

November 7, 2023

คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย เรื่องการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ : วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ ๑. การออกประกาศ/คำสั่งตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๖ (๑) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๑๖ นั้น หมายความถึง ระบบสำหรับใช้งานภายในของเจ้าหน้าที่ ใช่หรือไม่ อย่างไร และจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการเข้าใช้ที่ทำให้สามารถระบุตัวตนได้ คำตอบ ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความถึง ระบบสำหรับใช้งานภายในของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจำเป็นจะต้องระบุตัวตนได้ ๒. กรมอุตุนิยมวิทยา ระบบงานหลักที่ใช้ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรในหน่วยงาน มิได้ให้ประชาชนเข้ามาใช้โดยตรง ต้องประกาศในมาตรา ๑๖ หรือไม่ ยกตัวอย่างระบบงานที่คล้ายกับคำถาม เช่น ใช้งาน DPIS ของ […]

viriya

February 22, 2023

บริการ appsheet

App Sheet แนะนำบริการบนระบบ google appsheet QR code AppLIST Applist Application ที่รวบรวมบริการจาก kku appsheet ไว้ในที่เดียว มีครบจบใน app เดียว FIXIT Application แจ้งปัญหาสาธารณูปโภค และ เหตุฉุกเฉิน SOS ติดเครื่องไว้อุ่นใจกว่า WORKPLACE ATTENDANCE Application ลงเวลาปฏิบัติงาน ลงเวลาได้หลากหลายสถานะการณ์ ไม่ว่าจะ ที่ ออฟฟิศ หรือ work from home หรือจะเป็น ทำงาน นอกเวลาก็ลงเวลาได้ KKU Med Cert Application ยื่นใบรับรองแพทย์ รองรับ covid-19 IT HELPDESK Application แจ้งปัญหาทาง IT และ Network Verify Profile […]

passji

August 24, 2022

จองห้องประชุม หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร

งานบริการกลาง จองห้องประชุม หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร บริการห้องประชุม เพื่อบริการท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ณ  กรุงเทพมหานคร  จองห้อง งานบริการกลาง SERVICE TEAM พลอยปภัส ภูชัยสินธุ์ Ploypapat Phuchaisin ผู้ประสานงานการจองห้อง ployji@kku.ac.th 42032 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

April 16, 2021

ระบบขอใช้บริการยานพาหนะ หน่วยประสานงานกรุงเทพมหานคร

งานบริการกลาง ระบบขอใช้บริการยานพาหนะ งานประสานงานกรุงเทพมหานคร บริการรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อบริการท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ณ  กรุงเทพมหานคร  จองรถ งานบริการกลาง คู่มือการใช้งานระบบ งานบริการกลาง SERVICE TEAM พลอยปภัส ภูชัยสินธุ์ Ploypapat Phuchaisin ผู้ประสานงานการจองรถ ployji@kku.ac.th 42032 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 50443

tjutharat

April 16, 2021

ระบบรับส่งพัสดุและไปรษณีย์

งานสารบรรณ ระบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ ให้บริการฝากส่งจดหมาย พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ ในนามของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ไปยังบุคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยช่องทางบริษัทไปรษณีย์ไทย  เข้าสู่ระบบ งานสารบรรณ คู่มือการใช้งานระบบ งานสารบรรณ SERVICE TEAM อภิสิทธิ์ แก้วกันยา Apisit Kaewkanya ผู้ประสานงานรับส่ง apiska@kku.ac.th 48769 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 50443

tjutharat

February 25, 2021
1 2