ระบบบริการยานพาหนะส่วนกลาง

งานบริการยานพาหนะ ระบบขอใช้บริการยานพาหนะส่วนกลาง บริการรถยนต์ส่วนกลางโดยมีทั้ง รถเก๋ง รถตู้ รถบัส และรถบรรทุก เพื่อบริการท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทั้งในเขตจังหวัด และนอกเขตจังหวัดขอนแก่น  จองรถ งานบริการยานพาหนะ คู่มือการใช้งานระบบ งานบริการยานพาหนะ SERVICE TEAM บุญมี สิมมี Boonmee Simmee ผู้ประสานงานการจองรถ boonesi@kku.ac.th 44555 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

February 24, 2021

บุคลากรงานบริการยานพาหนะ

บุคลากร งานบริการยานพาหนะ ชาตรี สิทธิ Chatree Siti หัวหน้างานบริการยานพาหนะ chatreesi@kku.ac.th 45592 ภารกิจ ด้านบริหารจัดการรถส่วนกลาง บุญมี สิมมี Boonmee Simmee พนักงานขับรถยนต์ ส.2/หัวหน้า บริหารจัดการรถส่วนกลาง/รถเช่า boonesi@kku.ac.th 44555 อาคเนย์ พรมโสภณ Arkane Phromsophon นักจัดการงานทั่วไป บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน KST arphro@kku.ac.th 44555 วิริยา แซ่ลี้ Viriya Sae-lee นักจัดการงานทั่วไป บริหารจัดการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ทุน KST sviriy@kku.ac.th 42354 ภารกิจ ด้านขับรถและซ่อมบำรุง ประเสริฐ ประจันนวล Prasert Prachannuan พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2 praspr@kku.ac.th 44555 พิทักษ์สิทธิ์ กันยาเยี่ยม Pitaksit Kunyayeam พนักงานขับรถยนต์ ส.2 pituka@kku.ac.th […]

tjutharat

February 19, 2021